01/3/2023. Årsmøte i Halden Styrkeidrettslag gjennomført

Hei,

Her et lite resyme fra årsmøtet i Halden Styrkeidrettslag.

Stor medlemsøkning i Halden Styrkeidrettslag.

Årsmøtet i Halden Styrkeidrettslag ble holdt i klubbens treningssenter i Skippergata tilfluktsrom med 26 medlemmer til stede.

Fra årsberetningen, går det fram at klubben har hatt en gledelig medlemsøkning etter Corona pandemien og bare det siste året er det registrert 76 nye medlemmer. Totalt er det 258 medlemmer.

Økonomien er også god med et overskudd på 85.000 kroner i 2022.

Med større medlemsmasse, har klubben gjort en innsats for å øke treningsarealet.

Et rom på ca. 100 kvm i anlegget har tidligere vært disponert av Halden Storevel. Klubben har ønsket å få satt dette i stand til treningsformål de siste årene, men Halden Kommune – som eier anlegget -   har ikke funnet midler til en opp pussing. Nå har klubben investert 190.000 kroner og mange dugnadstimer til opp pussing og fått et flott tilskudd til treningsarealene. Fra før har klubben 2 treningsrom på til sammen ca. 250 kvm foruten 2 store garderober med dusjer og badstuer og et klubbrom.

Det ble utdelt 3 årvisse utmerkelser på møtet.

Ann Kristin Olsen har stått for «Beste idrettsprestasjon» med bl.a. sølvmedalje i EM i styrkeløft. Hun fikk miniatyr-pokal pluss aksje i den store vandrepokalen - som går over 10 år.

Peder Antonsen fikk «Rekruttpokalen» for stor framgang i sitt første år som aktiv løfter, mens «Innsatspokalen» gikk til Germe Wimpaye for hans utrettelige innsats som trener, lagleder og motivator.

Valget ga følgende resultat:

Formann:             Arnulf Wahlstrøm (gjenvalgt for 43.gang)
Varaformann:    Johan Vatvedt (gjenvalgt for 17.gang)
Kasserer:             Lise Engebretsen (gjenvalgt for 11. gang)
Sekretær:            Julie Einarsen (gjenvalgt for 3. gang)
Styremedlem:   Vegar Svanberg (gjenvalgt for 2.gang)
Styremedlem:   Henrik Staal (gjenvalgt for 6. gang)
Styremedlem:   Frida Rexten (ungdomsrepresentant) (ny)
Varamedlem:     Germe Wimpaye (ny)

Øvrige tillitsverv:

Revisor/kontroll utvalg: Olav Ring (gjenvalg), Marianne Sjåheim (gjenvalg)
Vara revisor:                      Jon Einarsen (gjenvalg)
Valgkomite:                        Jan Erik Bråten (ny), Frode Westby (gjenvalg), Jon Einarsen (gjenvalg)
Utklippsarkivar:                Johnny Simensen (gjenvalg)
Materialforvaltere:          Ragnar Akselsen (form) (gjenvalg), Bjørn Stefansson (gjenvalg), Jan Erik Bråten (ny), Jon Einarsen (gjenvalg)

Bildet nedenfor viser fra venstre: Peder Antonsen, Ann Kristin Olsen og Germe Wimpay, som alle fikk utdelt utmerkelser på årsmøtet.

Ren Utøver

Antidoping Norge presenterer Ren Utøver. Et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Deltakerne vil etter endt kurs bli sertifisert.

Se her for informasjon!

Løfteskolen

Neste Stevne(r)

 

Sandnes AK
NM med utstyr

14-15. September


Halden SI
Klubbstevne

25. september (onsdag)


Høland IUL
RM styrkel. m. og u. utstyr

9-10. november


?
NM styrkel. m. utstyr U/J/V

15-17. november


Halden SI
Klubbstevne

6. desember (fredag.)

Sammen mot doping