11/4/2022. Rent Idrettslag

Halden Styrkeidrettslag har sertifisert seg som Rent Idrettslag. Dette er gjort for å ha økt fokus på antidoping i norsk idrett.

"Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge. Programmet skal få styret, trenere og ledere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak."

Les mer om det ved å klikke her.
Se vår sertifisering ved å klikke her.

Ren Utøver

Antidoping Norge presenterer Ren Utøver. Et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Deltakerne vil etter endt kurs bli sertifisert.

Se her for informasjon!

Løfteskolen

Neste Stevne(r)

Halden SI

Klubbstevne

xx. mars


 

Sammen mot doping