7/4/2022. Jan Willy Svendsen er død

Halden Styrkeidrettslags grunnlegger, Jan Willy Svendsen, er død 82 år gammel.

Han var med og stiftet klubben - som da het Halden Vektløfterklubb -  i 1962. Fra 1964 til 1978 var han klubbens formann. Klubben fikk navnet Halden Styrkeidrettslag i 1980.

Ved  30 års jubileet, tok han kopi av alle artikler som hadde stått i Halden arbeiderblad om klubben og leverte de til Halden bibliotek. Han var opptatt av at klubbens historie skulle bli tatt vare på for ettertiden. 

Jan Willy Svendsen var en av få æresmedlemmer i Halden Styrkeidrettslag og han holdt kontakt med miljøet og nåværende formann i alle år.

Under  40 års jubileum i 2012, holdt han et detaljert og interessant foredrag om klubbens historie.

Vi vil huske Jan for hans store energi og omtanke for klubbens ve og vel og lyser fred over hans minne!

/Styret

Ren Utøver

Antidoping Norge presenterer Ren Utøver. Et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Deltakerne vil etter endt kurs bli sertifisert.

Se her for informasjon!

Løfteskolen

Neste Stevne(r)

Halden SI

Klubbstevne

xx. mars


 

Sammen mot doping